Tugas dan Fungsi Desa

Tugas dan Fungsi Desa

 1. Sekretaris Desa
 • Membantu Kepala Desa Melaksanakan Pemerintahan.
 • Membantu Kepala Desa dalam kegiatan Administrasi
 1. Kepala Urusan Pemerintahan
 • Melaksanakan kegiatan administrasi
 • Melaksanakan administrasi urusan pertanahan, Transmigrasi.
 • Melaksanakan Konsep surat dan laporan urusan pemerintahan.
 1. Kepala Urusan Umum
 • Menyelenggarakan penyusunan proses surat menyurat.
 • Mengatur dan menata surat menyurat yang dimintakan tanda tangani Kepala Desa.
 • Melaksanakan agenda surat masuk dan surat keluar.
 1. Kepala Urusan Pembangunan
 • Melaksanakan Koordinasi dengan LPMD dalam perencaan pembangunan dan masalah dalam pembangunan.
 • Melaksanakan administrasi pendataan hasil pembangunan.
 • Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan kelompok tani, kelompok usaha, koprasi desa posyandu dan kader PKK.
 1. Kepala Urusan Keuangan
 • Melaksanakan admnistrsi penyusunan APBdes, pengeluaran atau biaya rutin, biaya pembangunan desa
 • Melaksanakan penyusunan PAK desa , menghitung penerimaan belanja desa, menyelesaikan administrasi pembayaran upah gaji perangkat.
 1. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
 • Mencatat Segala Urusan Yang berhungan dengan kelahiran dan kematian, urusan nikah , talak , cerai , rujuk.
 • Pembinaan generasi muda dan olahraga, peningkatan keluarga berencana.
 • Memfasilitasi masyrakat dalam pemeliharaan tempat ibadah.
 1. Kepala Dusun
 • Menyelenggarakan pemerintahan diwilayah kerjanya.
 • Menjaga kelestarian adat istiadat, semangat gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan.